پورتال درون سازمانی

ارائه خدمات و نظاممند کردن
گردش‌های کاری سازمان شما

ارائه خدمات به صورت همزمان و نظاممند کردن گردش‌های کاری در سازمان، همواره یکی از موضوعات مورد بحث و علاقه مدیران سازمان‌ها بوده است. از میان ده‌ها راهکار ارائه شده به سازمان، راهکار بر‌تر ایجاد مدخلی مدرن و ساخت یافته بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و بر پایه اصول Paperless شناخته شده است.
پورتال درون سازمانی پارس فناوران با قابلیت مجتمع شدن (Integration Capability) با سیستم‌های اطلاعاتی و تراکنشی داخل سازمان و ارائه امکان تعریف انواع فرآیندهای سازمانی، گردش‌های کاری و... این امکان را برای مدیران بوجود آورده است تا بتوانند در عین محدود سازی حوزه تغییرات و دگرگونی‌ها در عمق، با استفاده از پتانسیل موجود در سیستم‌های داخلی و ترکیب آن با پورتال، آثار مثبت آن را در سطح جاری سازند.
پورتال سازمانی پارس فناوران موسوم به WiSE Portal بستری مناسبی را برای توسعه و تجمیع سیستمهای مبتنی بر وب درون‌سازمانی فراهم می‌نماید. پیاده‌سازی قابلیتهای امنیتی از قبیل هویت ‌شناسی مجهز به Single Sign-on ، مدیریت کاربران و نقش‌ها، مدیریت همزمان سطوح دسترسی برای کلیه زیرسیستمهای نصب شده در پرتال، مدیریت ساختار سازمانی شامل سازمان‌ها و سمت‌ها و چارت سازمانی، نمایش تجمیعی کلیه سیستمهای نصب شده در پرتال و صد‌ها قابلیت دیگر... از جمله امکانات و قابلیت‌های این پورتال می‌باشد. در حقیقت این پورتال می‌تواند به عنوان دریچه دسترسی کارکنان و مشتریان سازمان به منابع و کاربردهای درون سازمانی نیز تعریف گردد.