سیستم ترابری و حمل و نقل

داده هاي واحد حمل و نقل به صورت طبقه بندي شده

سیستم اداره کل خدمات ترابری ابزاری مناسب جهت دریافت داده‌های واحد مربوطه درقالب ثبت مشخصات وضعیت خودرو، استفاده کنندگان خودرو، هزینه‌ها، تعمیرات جزئی وکلی، سرویسهای انجام شده روی خودرو کارت سوخت، هزینه بنزین، خودروهای آژانسی (کرایه‌ای) و... که به صورت طبقه بندی شده می‌باشد. در ادامه به شرح امکانات و قابلیتهای این سیستم می‌پردازیم.

::تعریف اطلاعات پایه

اطلاعات پايه ، شامل اطلاعاتي هستند كه هنگام پيكر بندي سيستم وارد شده و در زمانهاي بعدي مي توان از آنها استفاده نمود . از مهمترين اطلاعات پايه اي كه در اين سیستم ، استفاده ميشود ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :
تعريف انواع روش هاي كاري و انواع خودرو مسافربري و باربري ، ورود تمامي اطلاعات مربوط به خودروها، ثبت و تعريف نوع و مشخصات فني اتومبيل ها ، تعريف و ثبت تعميرات دوره هاي هر خودرو ، ثبت تخلفات رانندگان ، ثبت امور بيمه و قرارداد هاي بيمه اي ، ثبت و بازبيني مشخصات خودرو ، تعريف شعبات ، تعريف استان هاي فعال ، تعريف رنگ خودروها ، تعريف انواع باطري ، تعريف نوع بيمه نامه ، تعريف نوع تعمير ، تعريف سوخت ، تعريف نوع گواهينامه ، تعريف نوع وسيله ، تعريف نوع كار شامل : راننده مكانيك باطريساز ، تعريف نوع تملك ، تعريف نوع پلاك و ...


:: اطلاعات پايه سیستمی

- مديريت حضور و غياب رانندگان
- مديريت كاربران با سطوح دسترسي مجز
- مديرت خودروها و وسائل نقليه
- مديريت درخواست هاي وسايل نقليه
- ثبت و كنترل گردش كار اطلاعات مربوط به عملكرد خودرو از بدو ورود
- پشتيبان گيري از اطلاعات سيستم
- اعطاي مجوزهاي كاري به كاربران
- ثبت تحويل گيرنده تاريخ تحويل سمت تحويل گيرنده و ...

:: گزارشات سیستم

کنترل و مدیریت و گزارش گیری از تصادفات - گزارشات از سال کارکرد، نوع خودرو، رانندگان خودرو - امکان گزارش گیری از کلیه تصادفات یک خودرو و یا گزارش از هزینه کلیه تصادفات بخش حمل و نقل - امکان گزارش گیری از تمامی فیلد‌های ورودی داده‌ها - گزارشات در خصوص عملکرد خودرو‌ها - گزارش از خودروهای در اختیار - گزارش از هزینه‌های مختلف از خودرو‌ها ، خودروهای در اختیار - گزارش از خودرو‌ها بر اساس فیلترگذاری‌های مختلف - گزارش بر اساس نوع وسیله - گزارش از پرسنل - گزارش قطعات مصرف شده - گزارش خرید‌ه - گزارش تعمیرات - گزارش بر اساس نوع پلاک - گزارش‌های دوره‌ای جهت تعویض روغن موتور، صافی - ارائه گزارش مربوط به خلاصه وضعیت خودرو و استفاده کنندگان از آن - ارائه گزارش براساس هرموضوع کاری درخصوص خودرو ، کالاهای خریداری شده برای خودرو وغیره…. از جمله گزارشات این سیستم هستند.