:: مشارکت در گسترش وب سایت های طراحی شده

برآن شدیم که با امکان جدیدی در وب سایت های طراحی شده توسط پارس فناوران، با کسب مجوز از سایت طراحی شده مشتریان خود را مجاز به ارسال مطلب و ویرایش مطالب در چهارچوب بخش ها و موضوعات موجود در سايت ها نمائیم .مشتریان می توانند علاوه بر این امکان درخواست ايجاد يك بخش يا موضوع جديد، پیشنهاد ارتقای امکانات و یا گرافیک را در این وب سایت ها ارئه نمايند و مطالب ارسالی خود را پس از بازبيني ناظران، در بخش مربوطه مشاهده نمایند. این امکان پس از گذراندن دوره آزمایشی به صورت عمومی قابل دسترسی خواهد بود و بازدید کتتدگان نیز می توانند ما را در تکمیل محتوای صفحات و ارتقای سایت های طراحی شده یاری دهند.

نحوه مراجعه و راهنما

در پانل مشتریان آدرس سایت های قابل ویرایش را در "بخش مشارکت در گسترش سایت ها" به همراه راهنما مشاهده خواهید نمود .


By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها