:: راه اندازی مجموعه نرم افزاری تحت وب کانون زبان ایران

مجموعه نرم افزاری تحت وب کانون زبان ایران که شامل سیستم های کارکنان و مدرسین ، زبان آموزان ، مراکز آموزشی و ثبت نام های اینترنتی آزمونها می باشد با موفقیت راه اندازی گردید و در آدرس اینترنتی ilireg.ir در دسترس قرار گرفته است. هم اکنون شعب تهران و تعدادی از شعب خارج از تهران از این سیستم بهره می برند که تا پایان آذر ماه تمامی شعب از این سیستم بهره مند خواهند شد. زیر سیستم کارکنان و مدرسین وظیفه مدیریت منابع انسانی و امور مالی مربوطه این مرکز را بر عهده دارد. تمامی پرسنل قابلیت ورود به دفتر کار الکترونیکی خود را داشته و به امکاناتی از قبیل مشاهده اطلاعات پرسنلی ، ساعات تدریس، دریافت فیش حقوقی و ... دسترسی دارند. همچنین با راه اندازی زیر سیستم زبان آموزان ، افراد می توانند به صورت اینترنتی ثبت نام نموده، شهریه خود را پرداخت و کارت کلاسیشان را جهت شرکت در کلاس های حضوری و مجازی دریافت نمایند. مراکز آموزشی نیز از این پس به تمامی روال های سنتی خاتمه داده و به راحتی می توانند زبان آموزان و امور مالی مرکز را مدیریت و در خواست های خود را ثبت نمایند. همچنین پس از راه اندازی سیستم فوق قراردادهای راه اندازی سیستم های تجمیع نیز با پارس فناوران عقد گردیده است که بزودی پیاده سازی خواهند شد.
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها