:: پیاده سازی سیستم تشکیلات سازمانی در بیمه ایران

سیستم تشکیلات سازمانی پارس فناوران با داشتن امکانات قوی در عملیات و گزارش گیری، کارشناسان تشکیلات بیمه ایران را قادر می سازد تا واحدها و پستها را مدیریت نمایند. این سیستم با سیستم کارگزینی و صدور احکام در ارتباط می باشد و در عين كمك به مدیریت تشکیلات یک سازمان، امکان مشاهده چارت سازمانی و گزارشات تفصیلی را نیز برای مدیران برنامه و بودجه سازمان محیا نموده است.
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها