:: طراحی و پیاده سازی وب سایت مرکز تحقیقات و آموزش جنگ نرم

مرکز تحقیقات و آموزش جنگ نرم با موفقیت توسط پارس فناوران پیاده سازی شد.در سال 1389 مرکز تحقیقات و آموزش جنگ نرم با هدف روشنگری و اطلاع رسانی و تبیین مسائل مربوط به حوزه جنگ نرم در کشور تاسیس گردید و اولویت فعالیت های خود را در فضای دانشگاه ها و سپس مخاطبین عام قرار داد.سایت موج نرم نیزبه همین منظور راه اندازی شده است.


By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها