:: طراحی سایت و پیاده سازی وب سایت امور مجامع وزارت بازرگانی

طراحی سایت دفتر هماهنکی امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی با موفقیت توسط پارس فناوران راه اندازی گردید. از جمله اهداف این دفتر می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1. نمایندگی وزارت بازرگانی در شرکتها ، سازمانها ، بانکها و شوراهای عالی که وزیر محترم بازرگانی عضویت عمومی آنها را دارند.
2. بررسی گزارشات و صورتهای مالی سازمانها ، شرکتها ، بانکها و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی
3. شرکت در جلسات مجامع عمومی و شوراهای عالی
4. تشکیل جلسات مجمع عمومی سازمانها و شرکتهایی که وزیر بازرگانی ریاست مجمع آنها را به عهده دارند.
5. صدور احکام انتصاب و حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمانها و شرکتهای تحت پوشش در چارچوب قوانین و مقررات
6.ارائه نظرات مشورتی به مقام عالی وزارت در ارتباط با ساختار مالی و تشکیلاتی سازمانها و شرکتها
7. بازدید دوره ای از شرکتهای تحت پوشش به منظور نگهداری حسابها به روز
8. اخذ گزارشات اداری و مالی از سازمانها و شرکتها و بررسی و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات به مقام عالی وزارت
9. پیگیری ارائه صورتهای مالی سازمانها و شرکتهای تحت پوشش در مهلت قانونی به حسابرس و بازرس قانونی
10. نظارت بر امر واگذاری شرکتهای تابعه وزارت بازرگانی
11. نظارت بر تدوین آیین نامه مالی ، معاملاتی ، تشکیلاتی و ... شرکتهای تابعه و اخذ مصوبات مجمع مربوط
12. پیگیری در مورد اخذ گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی و ارسال به موقع برای اعضای مجمع عمومی
13. تهیه خلاصه گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای مقام عالی وزارت
14. تهیه گزارش از مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها و موسسات تابعه و غیر تابعه برای مقام عالی وزارت
15. تعیین تکلیف شرکتها و موسسات تابعه برابر مصوبات ابلاغی


By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها