:: پیاده سازی پورتال درون سازمانی حراست بیمه ایران

نسخه نهایی پورتال درون سازمانی پارس فناوران با موفقیت در مدیریت محترم حراست شرکت سهامی بیمه ایران پیاده سازی و نصب گردید. پورتال درون سازمانی پارس فناوران با قابليت مجتمع شدن (Integration Capability) با سيستم هاي اطلاعاتي و تراكنشي داخل سازمان و ارائه امكان تعريف انواع فرآيندهاي سازماني و . . . اين امكان را براي مديران بوجود آورده است تا بتوانند در عين محدود سازي حوزه تغييرات و دگرگوني ها در عمق، با استفاده از پتانسيل موجود در سيستم هاي داخلي و تركيب آن با پورتال، آثار مثبت آن را در سطح سازمان جاري سازند.پورتال سازماني پارس فناوران موسوم به WiSE Portal بستري مناسبي را براي توسعه و تجميع سيستمهاي مبتني بر وب درون ‌سازماني فراهم نموده است.  


By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها