:: اصول نوشتن صفحات HTML

در اينجا مي خواهيم به ساختار شناسه ها يا همان تگها (tag) در html بپردازيم. يک تگ هميشه با علامت کوچکتر رياضي يعني اين علامت > آغاز مي شود و با علامت بزرگتر < به پايان مي رسد. مثلاً تگي که باعث ايجاد زيرخط کلمات مي شود اينطور نوشته مي شود: <U> اين علامت را قبل از متني که مي خواهيم زير آن خط کشيده شود قرار مي دهيم. به اين تگ ، تگ ابتدايي (Opening tag) مي گويند، که عملياتي را که شما مي خواهيد آغاز کنيد شروع مي کند. به منظور پايان دادن به زيرخط بايد از يک تگ پاياني استفاده کنيد. يک تگ پاياني با اين علامت شروع مي شود: /> بقيه تگ مانند تگ ابتدايي مي باشد . براي درک بهتر اين مطلب به مثال زير توجه کنيد:

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها