:: طراحی صفحات وبسایتهای دینامیک و مزیتهای آنها

صفحات ديناميک امروزه بسيار محبوب شده اند. آنها و پايگاه هاي داده به سايت ها قدرت فراواني ارزاني کرده اند. صفحه ديناميک صفحه اي است که در پاسخ به درخولست کاربر ساخته مي شود و بيشتر محتواي آن از يک پايگاه داده فراهم مي شود.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها