:: گرافيک هاي وب

گرافيکهادر عين حال که باعث ايجاد جذابيتهايي در صفحات مي شوند به همان ميزان مي توانند دام هاي پنهاني بر ضد توسعه در وب ايجاد کنند . تنها تعداد محدودي از قالبهاي گرافيکي تصاوير بوسيله مرورگرها حمايت مي شوند که خود آنها نيز مزايا و زيان هاي خاص خود را دارند يعني حتي بعضي از قالبهاي مفيد و مقرون به صرفه نيز، با محدوديت هاي جدي مواجه هستند . اين امر طراحان وب را به رقابت و مبارزه براي ايجاد تصاويري که بطور سريع بارگذاري مي شوند وادار مي کند. در اين رقابت ابتدا بايد معاني عميق از وظايف تصاوير در وب سايت و نيز بهتر جلوه دادن تصاوير درک شود.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها