:: ساختار سايت ، URL و نام فايلها

مانند شاخه هاي ديگر ، وب سايت نيز در فرمهاي شاحه اي و مرتبه اي بنا شده است . اين شاخه ها قالب اطلاعاتي که مرورگرها براي پيدا کردن (URL) به آنها نياز دارند ايجاد مي کند . نام فايل نقش مهمي را در قسمت آدرس وب بازي مي کند . نام فايل بهمراه URL به کمک يکديگر، براي درک بهتر کاربر از ساختار وب سايت کمک مي کنند ......


By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها