:: پورتال چیست؟ - سرویس ها و امکانات یک وب پورتال و انواع آن

پورتال به معني دريچه و درگاه است و در مفهوم اينترنتي منظور صفحه وبي است که امکان دسترسي آسان را به کاربر جهت اعلام خواسته هايش مي دهد. درواقع پورتال درگاهي است که کاربر را وارد دنيايي از اطلاعات مورد نظر مي نمايند. به عبارت ديگر سيستم هاي ترکيبي هستند که پيدا کردن اطلاعات را براي کاربران آسانتر مي نمايند...
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها