:: رعایت استاندارد های طراحی وب سایت توسط پارس فناوران

استاندارد های طراحی وب به طراحان وب سایت پارس فناوران اتعطاف پذیری بیشتری میدهند تا به درستی خلاق باشند.
بسایری از کاربردهای وب ، از جمله بعضی ها که امروزه فقط در رویاهای ما هستند بدون گسترده شدن مطابقت با استانداردها ممکن نخواهد بود و یا مشکلتر خواهد بود. در حال حاضر ، سیستمها و نرم افزارهایی وجود دارند که بسیار عمومی و ظاهرا فراگیر هستند ، اما چی کسی میداند فردا چه اتفاقی میافتد ؟ مقید کردن خودمان با کنترل هر شرکت منفردی به این معنی است که آینده خودمان را به خوش اقبالی یا بداقبالی اینکه یک شرکت میتواند یا میخواهد که ما را تامین کند محدود میکنیم. حمایت کردن از فراگیری استانداردها به پارس فناوران اجازه میدهد که تا زمانیکه مشوق نوآوری است در همین مسیر ادامه دهد.
کنسرسیوم شبکه جهانی وب (W3C) یک کنسرسیوم از صنعت بین المللی است که به "هدایت وب به سوی استعدادهای نهان آن" اختصاص داده شده است و توسط تیم برنرز لی ، مخترع وب ، رهبری شده است.
رعایت استانداردهای شیوه نامه نظیر CSS و XSL توسط پارس فناوران انتخابهای گوناگونی عرضه میکنند که یک عنصر XML چگونه نمایش داده شود و یا ...
اجرای استانداردهای وب توسط پارس فناوران به صفحات وب سایت مشتریان خود وضوح بیشتری در جستجوهای وب می دهد. ارائه اطلاعات ساختاری در اسناد مقبول (از لحاظ استاندارد) دسترسی و ارزیابی اطلاعات در آن اسناد را برای موتورهای جستجو ساده میکند و آنها با دقت و درستی بیشتری فهرست میشوند.


By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها