:: طراحی وب سایت هلدینگ آلا

مجموعه ای از چند بنگاه ها اقتصادی فعال در ایران که با در کنار هم قرار گرفتن سبب رشد و تعالی همدیگر شده و سرانجام بردار بسیار بزرگ و ماندگاری را ایجاد نموده اند. رنگ سبز در طرفین لوگو جلوه ای زیبا به طرح بخشیده و همواره شعار هلدینگ را که پایبندی به اصول توسعه سبز (هماهنگ با محیط زیست) می باشد را یادآوری می کند.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها