:: طراحی وب سایت بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران

شرکت نمایشگاهی میلاد مبتکر شرق، بعنوان موسس بانک جامع اطلاعات نمایشگاهی ایران، تبادل اطلاعات ضروری و حیاتی مربوط به نمایشگاه‌ها، رویداد‌ها، لیست مشارکت کنندگان و مجریان نمایشگاهی را توسط بکارگیری رسانه‌های الکترونیک در دستور کار خویش قرار داده است. از این رو با توجه به ویژگی‌های غیر قابل انکار اینترنت به عنوان یک رسانه همگانی الکترونیک دو سویه، گروه ایران اکسپو این امکان را فراهم نموده تا از طریق وب سایت خود حجم انبوه اطلاعات همواره در تغییر شرکت‌ها، موسسات و سازمانهای نمایشگاهی و نیز اطلاعات خود نمایشگاه‌ها را مدیریت و راهبری نماید.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها