:: طراحی سایت انجمن حمايت زندانيان

انجمن حمایت زندانیان در راستاى اهداف منطبق با اساسنامه مربوطه، وظیفه حمایت از زندانى و خانواده او را بر عهده دارد. این انجمن سعی نموده همگام با سایر نهادهاى ذیربط، جاماندگان از قافله نورانى سعادت و خوشبختى را یارى و معاضدت می‌نماید.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها