:: طراحی سایت آقای مهندس حسن بیادی

آقای مهندس حسن بیادی از حدود ۱۰سال پیش همواره نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران بوده است.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها