:: طراحی وب سایت اتاق بازرگانی صنایع و معادن

نگاهی به تاریخ تاسیس اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد که اتاق تجارت در شانزدهم مهر ماه ۱۳۰۵ شمسی در وزارت بازرگانی در تهران تاسیس و قانون اتاق‌های تجارت در سال ۱۳۰۹ تصویب شد و این همه بیان فعالیت گسترده بازرگان و تجار در این دوره بود.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها