:: طراحی سایت دفتر هماهنگی امور مجامع وزارت صنعت، معدن و تجارت

نمایندگی وزارت صنعت،معدن و تجارت در شرکتها ، سازمانها ، بانکها و شوراهای عالی که وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت عضویت عمومی آنها را دارند.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها