:: طراحی سایت انجمن شرکتهای راهسازی ایران

با گسترش حرفه‌ها و تخصصی شدن آن‌ها، از یک طرف، نیاز به وجود ارتباط و همبستگی پیمانکاران برای طرح و بررسی مسائل و مشکلات صنفی خود و از طرف دیگر، لزوم تعامل آن‌ها با مسئولین و کارفرمایان در امور تخصصی خود توسط افراد کار‌شناس حرفه‌مند‌‌ همان رشته کاری، ضرورت برپائی انجمن‌های تخصصی را به عنوان امری حیاتی ایجاب می‌کند. انجمن شرکتهای راه سازی ایران در اردیبهشت ماه ۸۵ تأسیس و تلاش در تحقق جایگاه آرمانی و انجام تعهدات اصولی را رسالت و از اهداف خود می‌داند.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها