:: طراحی سایت فرش دیبا

بینش وران جهان؛ ایرانیان را فرهنگ مداران یگانه ای می شناسند که پای به هر کجا گذاشتند مهر و راستی را پرا کندند و دروازه های جهان هنر را به روی همگان گشودند. ما نیز که خود را فرزندان چنین اندیشه ای میشناسیم در تلاش درونی خویش به آنجا رسیدیم که پیام زیبایی را از زیبا آفرینان به زیبا بینان برسانیم و پیامبر زیباییها گردیم. از این رو شرکت صنایع فرش اطلسی دیبا با نام تجاری فرش دیبا در سال 1373 تاسیس گردید. از ابتدای تاسیس این مجموعه همواره در صدد نوآوری و بافت فرشهای ممتاز بوده است.

By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها