:: چارت سازماني

هم اکنون پارس فناوران ۳ عضو اصلی و ۴ پست اصلی و همچنین ۸ جایگاه فرعی به همراه ۹ پست فرعی دارد. بر اساس آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰ تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۲ اعضاء هیئت مدیره تغییری نخواهد کرد. در ادامه چارت سازمانی را مشاهده می‌نمائید .:: برو به ...

پیوستن به ما گواهینامه ها و تقدیرنامه ها
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها