:: معرفی مدیران پارس فناوران

پارس فناوران سه عضو اصلی دارد. آخرین جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۰برگزار شده است که بر اساس این جلسه آخرین اعضاء انتخاب شده اند.

:: برو به ...

چارت سازمانی
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها