سیستم تدارکات

:: سیستم تدارکات

این سیستم که شامل نرم افزار‌های تدارکات، انبار، کار‌پردازی و چاپخانه به عنوان یک سیستم جامع و یکی از بهترین راهکارهای اتوماسیون می‌باشد. سیستم خرید و تدارکات به منظور انجام عملیات مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی و کنترل فعالیت‌های روزانه واحدهای تدارکاتی و خرید بصورت یکپارچه با سایر زیر سیستم‌ها طراحی گردیده است که کنترل عملیات از مرحله درخواست کالا تا تحویل کالای خریداری شده به انبار از جمله وظایف این سیستم می‌باشد.


امکانات سیستم تدارکات در یک نگاه

تعریف انواع انبار - تعریف کارپردازان یا مسئولین خرید - تعریف تنخواه گردان - تعریف شعب - تعریف انباردار‌ها و مشخصات شخصی و شغلی آن‌ها - ثبت اطلاعات کالا شامل: نام، طبقه، واحد شمارش، کشور سازنده، شرکت سازنده، مصرفی یا غیر + کد گذاری - تعریف انواع واحدهای شمارش کالا - تعریف انواع طبقات کالا و تخصصی یک کالا به طبقات مختلف - تعیین کالاهای انبار برای هر سال مالی - تعریف کالاهای مشابه برای هر یک از اقلام - تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آن‌ها شامل: نام، نشانی، تلفن و ... - تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آن‌ها - تعریف واحدهای درخواست کننده کالا - تعریف افراد تحویل گیرنده کالا در واحد‌ها و مشخصات شخصی و شغلی آن‌ها - تعریف واحدهای سازمان - تعریف منابع تهیه کالا - ثبت کالاهای مرجوعی از واحد‌ها - ثبت کالاهایی که جهت تعمیرارسال می‌گردند. - تعیین انواع روش‌های قیمت گذاری - ثبت اطلاعات مربوطه به فروش اضافه کاغذ باطله‌ها و وسایل اضافی با مزایده و ...


سیستم تدارکات
عملیات سیستمی

عملیات سیستمی

امکان ثبت اطلاعات و درخواست از طریق پورتال توسط دیگر بخش‌ها - عملیات مربوط به ورودکالا به انبار - صدور درخواست خرید کالا و پیگیری آن - پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده - امکان صدور حواله برای کالاهای ضایعاتی - اولویت بندی درخواست‌ها و کنترل اعتبارات و برنامه خرید - تعریف کاربران و تعیین محدوده مجاز هر کاربر - تبادل اطلاعات با سیستم اموال و دارایی‌های ثابت - تبادل اطلاعات با سیستم پرسنلی - تصویه تنخواه - خرید توسط تدارکات فقط برای ساختمانهای ستادی - خرید با فاکتور یا پیش فاکتور - درخواست دریافت مطبوعات از مدیریت تدارکات - ارسال درخواست به کمیته مطبوعات - ثبت درخواست چاپ مطبوعات در چاپخانه‌های خارج از شرکت - ثبت پیش بینی تعداد مطبوعات هر شعبه - ارسال درخواست خرید کاغذ برای مناقصه - انبار گردانی برای کاغذ و مطبوعات - درخواست دریافت کاغذ از تدارکات تحت فرمهای از پیش تعریف شده - درخواست خروج کاغذ از انبار - ارسال تنخواه برای چاپخانه جهت مخارج جاری - تهیه بلیط برای مدیریت‌ها به صورت تکی و گروهی - کنسل کردن بلیط‌ها ...

گزارشات

گزارشات سیستم

گزارش از صورت حساب‌های خرید - گزارش از مسئولین خرید در بازه‌های قیمت و بازه‌های تاریخ - جستجو بر اساس نام کالا، بخشی از نام، کد کالا و بخشی از کد و یا به عبارتی جستجو روی - ایجاد انواع گزارش‌های تاریخچه‌ای، عملیاتی و مدیریتی - گیری از موجودی کاغذ در انبار، فهرست و مشخصات کالا‌ها وگزارش‌های کنترل - گزارش گیری از اقلام تحویلی به واحد‌ها - گزارش مصرف کالا به تفکیک کالا، واحدهای تحویل گیرنده و شخص تحویل گیرنده - گزارش گیری از اقلامی که به نقطه سفارش رسیده‌اند و گزارش سفارش‌های انجام شده و نشده - گزارش گیری از اقلام راکد، گزارش قطعات پر مصرف و کم مصرف - گزارش گیری از مصرف مراکز هزینه و مصرف بخش‌های مختلف دستگاه - امکان گزارش گیری از اقلامی که در یک دوره گردش داشته‌اند و تهیه فهرست گردش اسناد - گزارش گیری از موجودی اول دوره مالی - گزارش گیری از در خواست‌های کالا‌ها از انبار، کالا‌های رسیده به انبار، حواله صادر - گزارش گیری از کالاهای امانی وارده یا صادره به تفکیک مراکز هزینه - گزارش گیری از فهرست فروشندگان - گزارش گیری از عملیات انتقال کالا - گزارش گیری از وضعیت کالای برگشتی - گزارش گیری از قیمت کالا‌ها - تهیه پشتیبان کامل از اطلاعات سیستم - امکان چاپ فاکتور‌ها، گزارشات ورود کالا - تعریف ورودی کاغذ‌های خریداری شده و گزارش از خروجی آن‌ها - گزارش از موجودی کاغذ‌های چاپ شده - گزارش از مجوز‌ها برای یک شعبه استان و یا مشخصات یک مجوز - گزارش از تعداد کاغذهای تحویل گرفته شده و محل انبار ...

مشاوره

مشاوره

در صورتي که نیاز به دریافت نسخه آزمایشی و یا مشاوره سیستم تدارکات را دارید از طریق فرم مشاوره درخواست نمائید. درخواست شما بررسي خواهد شد و جهت راهنمایی در کوتاه ترین زمان ممکن کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

:: برو به ...

Live Help
Organization PortalSMS ServicesSupport
By Pars Fanavaranمعرفی پارس فناوران به دوستان با ارسال ایمیل خبرخوان اضافه کردن به علاقه مندی ها